al contingut a la navegació Informació de contacte

Presidència

Miquel Plensa i Martínez

Un consell comarcal ha de pivotar sobre dos destinataris: les persones i els ajuntaments. La Noguera, la comarca més extensa de Catalunya, té gairebé 39.000 habitants distribuïts en 122 nuclis, agrupats en 30 municipis, dels quals la meitat es troben per sota dels 500 habitants, i per contra, en un de sol –Balaguer- s’hi troba gairebé la meitat de població de tota la comarca.

D’aquestes dades en podem afirmar que aquests municipis, tret que es troben administrativament a la mateixa comarca, poc tenen a veure els uns amb els altres. Si a més hi afegim la dispersió territorial de la població en més de cent nuclis, amb una de cada quatre persones major de 65 anys, relació que augmenta en els pobles petits, ens trobem amb una població envellida i dispersa en una comarca on les distàncies són molts cops massa grans, amb tot el que això comporta.

La Noguera és, doncs, una comarca heterogènia on els ajuntaments que gestionen el seu dia a dia tenen necessitats diferents i on les persones poden tenir segons el lloc de residència més o menys dificultats per accedir a serveis bàsics als quals tenen dret i a altres que millorin la seva qualitat de vida.

Des del Consell Comarcal hem d’arribar on els ajuntaments –siguin grans o petits- no poden arribar, i ho hem de fer amb una oferta de serveis que s’ajusti a les necessitats que realment cada municipi necessita.

També des del Consell Comarcal de la Noguera impulsarem actuacions d’atenció a les persones. Des de l’Àrea de Serveis Socials, potenciarem tant els serveis bàsics com els especialitzats i a través de l’Oficina Jove de la Noguera fomentarem que el nostre jovent se senti seva la comarca, hi tingui oportunitats d’emancipar-se i la vegi com el marc idoni per plantejar-se el futur.

Conjuntament les àrees de Turisme i Territori, Promoció Econòmica i el GAL Noguera Segrià Nord, treballarem colze a colze amb totes aquelles persones emprenedores i petites empreses que decideixen implantar-se a la comarca perquè els resulti fàcil de crear noves empreses i nous negocis, entre els quals creiem fermament que els relacionats amb el turisme, sostenible i familiar, han de ser el nou filó a potenciar.

Amb aquesta finalitat, que òbviament també requereix la implicació de la resta d’àrees del Consell Comarcal, començo aquesta etapa al capdavant de l’entitat amb la il·lusió i la voluntat que la gent de la Noguera (siguin joves, gent gran, emprenedors, treballadors, homes, dones...) puguem i vulguem viure a la comarca.

Juntament amb els consellers i les conselleres comarcals de la Noguera, i el personal del Consell Comarcal ens posem a treballar per assolir aquests reptes. I sempre sota les directrius de la igualtat, la transparència, el diàleg, la participació i el consens.

Entre tots i totes farem comarca.

 

Miquel Plensa i Martínez (ERC-AM)

President