al contingut a la navegació Informació de contacte

1. De quina documentació s'ha de disposar durant l'activitat de lleure

  • Programa de l’activitat, amb els objectius, el calendari, els horaris i la planificació diària.
  • Autoritzacions signades de tots els participants menors d’edat
  • Fitxa de salut signada dels participant menors d’edat on constin els possibles impediments físics o psíquics, malalties, medicació, dades actualitzades de l’estat de vacunació…
  • Llista ordenada amb els noms, les adreces i els telèfons de totes les persones assistents a l’activitat.
  • Targeta d’identificació sanitària dels participants
  • Comprovants de les pòlisses d’assegurances
  • dirigents

Quins models hi haurem d'afegir aquest estiu?

 

Els models que citen als protocols i que el Departament adjunta a la llista de MODELS DE FORMULARIS.