al contingut a la navegació Informació de contacte

Inici

L'Oficina Comarcal de Transició Energètica de la Noguera forma part de la xarxa de 41 oficines desplegades sobre territori català en el marc de l'estratègia SOLARCAT, en coordinació amb la Direcció General d'Energia del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. Els tècnics i mitjans destinats al servei d'aquestes oficines, col·laboren en la planificació, disseny i priorització de les estratègies pel que fa al model energètic de Catalunya d'una forma distribuïda i participativa sobre el territori.

  • Promocionar l’estalvi, l’eficiència energètica, les energies renovables en tots els camps d'aplicació posant en el centre de l'interès al ciutadà.
  • Incentivar mesures i donar suport a iniciatives particulars, empresarials, associatives o de caire supramunicipal vinculades amb l’estalvi i l’eficiència energètica, cooperant amb l'obtenció dels recursos necessaris per al seu assoliment.
  • Difondre els avantatges, la formació i el coneixement popular necessaris per capacitar la ciutadania en la seva relació amb l’energia i les diverses fonts renovables.
  • Definir criteris en clau de territori de cada comarca a l’hora de planificar i dissenyar projectes de nova creació.
  • Recollir els condicionants territorials a transposar sobre el Pla territorial sectorial per a la implementació de l'energia renovable a Catalunya, tot acompanyant l'aplicació dels mateixos pel que fa als terrenys prioritaris, línies d'evacuació, impacte ambiental i social, o la disponibilitat energètica amb criteris de proximitat i diversificació.
  • Col·laborar en la transformació i desenvolupament de les infraestructures, instal·lacions i teixit productiu existents per tal de guiar-los en els objectius de conversió necessaris.