al contingut a la navegació Informació de contacte

Documentació

CONSTITUCIÓ D’UNA ASSOCIACIÓ 

A l’hora de crear una associació, i després d’haver dut a terme diverses reunions informals entre els seus impulsors, s’haurà de celebrar una primera reunió formal en forma d’assemblea constituent, o el que és el mateix, el tret de sortida oficial de la nova associació, en què, entre d’altres qüestions, es debatran i aprovaran els objectius, la manera d’organitzar-se, qui en pot formar part o la distribució de les responsabilitats. Totes aquestes definicions conformen els estatuts, el document que defineix l’associació i que ha de ser el reflex del que és.

download-pdf-3660827_640.pngACTA FUNDACIONAL: datada i signada per tots els socis fundadors

download-pdf-3660827_640.pngMODEL ESTATUTS  JUVENIL

TAXA -> 60,10 €

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

Alta i sol·licitud del NIF

En tot cas, les persones jurídiques o entitats hauran de sol·licitar el Número d'Identificació Fiscal (NIF) mitjançant el model 036, independentment que vagin o no a realitzar activitats o empresarials. 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/tramitacion/G322.shtml

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/ov/i903600b.html

MODIFICACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA

INSCRIPCIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN D’UNA ASSOCIACIÓ

Es pot sol·licitar en qualsevol moment. No hi ha taxes.

http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Inscripcio-dels-organs-de-govern-duna-associacio?category=72e9341a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

download-pdf-3660827_640.png 

Passos per a la sol·licitud per internet 

  1. Descarregueu el pdf, certificat de l’elecció d’una nova junta, cal omplir i signar.
  2. Descarregeu el formulari.
  3. Empleneu, valideu i deseu el formulari.
  4. Envieu-lo a tramitar i rebreu el justificant de recepció.

CANVIS DE DOMICILI DE L'ASSOCIACIÓ

http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Canvi-de-domicili-social-duna-associacio?category=72e9341a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

Es pot sol·licitar la inscripció després d'haver pres l'acord de canvi de domicili social. 

No hi ha taxes

download-pdf-3660827_640.png 

Passos per a la sol·licitud per internet 

  1. Descarregueu el pdf, certificat de l’elecció d’una nova junta, cal omplir i signar.
  2. Descarregueu el formulari.
  3. Empleneu, valideu i deseu el formulari.
  4. Envieu-lo a tramitar i rebreu el justificant de recepció.

Sol·licitar el canvi

MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS

http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Modificacio-dels-estatuts-duna-associacio?category=72e9341a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

DISSOLUCIÓ D’UNA ASSOCIACIÓ

La inscripció de dissolució es pot sol·licitar en qualsevol moment un cop l'assemblea general extraordinària de l'associació hagi aprovat la dissolució de l'entitat. 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit

http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Dissolucio-duna-associacio-00001?category=72e9341a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

FAQS de tot allò que has de saber per crear una associació