Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Com es podran fer aquestes activitats ara?

En aquest apartat podreu trobar tota la documentació actualitzada per a l’organització d’activitats de lleure d’aquest estiu.

ESTIU_750x500.jpg_563982602.jpg

Protocols

Coneix i descarrega’t els protocols de prevenció i seguretat per a les colònies, campaments i casals d’estiu.

 Criteris generals per a l’organització d’activitats de lleure educatiu de l’estiu 2020 
 Protocol específic per a colònies   
 Protocol específic per a campaments (inclou rutes i camps de treball)  
 Protocol específic per a casals d’estiu 

Guies

Consulta i descarrega’t guies sobre prevenció i higiene que et poden ser molt útils.

 Com interpretar i afavorir 2 metres de distància física en les activitats d’educació en el lleure   
 Recomanacions dormitoris, menjador i lavabos  
 Neteja i desinfecció de locals de concurrència humana.  (Aquest protocol està adreçat sobretot a professionals, però conté informació i consells que poden ser útils per a educadors/es en el lleure.) 
 Neteja i desinfecció d’espais exteriors de concurrència humana (Aquest protocol està adreçat sobretot a professionals, però conté informació i consells que poden ser útils per a educadors/es en el lleure.)

Guia sobre transport amb infants 
Guia significat calendari vacunal al dia 
Algoritme cas possible CoVid19  

Guia “Anem Preparats” per a organitzar activitats d’estiu d’educació en el lleure

Models de formularis

Descarrega’t els models de formularis que se citen als protocols.

 Graella per a la planificació de la neteja i desinfecció d’espais on es fan activitats d’educació en el lleure  

Declaració responsable famílies 
Aquest és el model base que ha preparat la Direcció General de Joventut de Declaració Responsable que obligatòriament haurà de signar el pare/mare/tutor de l’infant participant a l’activitat. Preferiblement s’hauria de fer en el moment de la inscripció i, en tot cas, sempre abans de l’inici de l’activitat. Aquest model té el contingut mínim obligatori, si bé les entitats organitzadores el poden completar en funció de les seves necessitats i les característiques de la seva activitat.
 
Graella registre comprovació de símptomes
 Llistat de comprovació de símptomes 
Per protecció de dades, en el llistat de comprovació de símptomes no s’ha de posar el nom de l’infant. Només s’ha de consignar a la graella de registre que, efectivament, s’ha fet l’esmentada comprovació.
En el cas dels Casals d’Estiu la comprovació l’han de fer les famílies i, en el moment d’entrada de l’infant al casal, declarar verbalment que l’han fet. En base a aquesta declaració verbal la de la família, s’anotarà a la “Graella de Registre”.
En el cas de les Colònies, l’equip de dirigents farà diàriament el control de símptomes (en base al llistat) i la presa de la temperatura als infants participants. Un cop fet, ho anotarà a la “Graella de Registre.”

Document Actions