al contingut a la navegació Informació de contacte

Per què hem de reciclar?

Per què hem de reciclar? http://www.meu.cat/estalvi-ambiental/

 

DISMINUIR EL CANVI CLIMÀTIC

Si reciclem la matèria orgànica obtenim compost, que és un bon adob per a l’agricultura i la jardineria.

Tota aquella matèria orgànica que va a l’abocador és la principal causa de l’efecte hivernacle que genera l’abocador, ja que en descomposar-se en condicions anaeròbies (sense oxigen), genera metà que provoca 23 cops més l’efecte hivernacle que el diòxid de carboni.

Per tant, si reciclem la matèria orgànica, evitem la generació de metà i contribuïm a la disminució de l’efecte hivernacle.

 

ESTALVI D’ENERGIA I D’EXTRACCIÓ DE MATÈRIES PRIMERES

L’estalvi d’energia s’està convertint en un dels objectius més importants d’avui en dia i reciclar els residus sempre suposa un gran estalvi d’energia. A continuació us exposem alguns exemples.

  • Paper: El procés de fabricació de paper i cartró a partir de fibres de cel·lulosa recuperables suposa un estalvi d’energia del 70%. Aquest estalvi és equivalent al que obtenim canviant una bombeta normal per una de baix consum.
  • Vidre: L’estalvi d’energia es produeix al moment d’evitar l’extracció de matèries primes i a causa de la menor temperatura a que han de treballar els forns. S’estima que cada tona d’envasos de vidre usats estalvia 130 kg. de fuel. Podríem dir que un iglú ple de vidre equival a dos dipòsits de benzina plens al nostre cotxe.
  • Envasos: Tots els plàstics s’obtenen del petroli. Una tona d’envasos de plàstic o dues tones de tetrabriks suposa un estalvi d’una tona de petroli.

Pel que fa a la disminució de l’extracció de matèries primeres, segons petjada ecològica, s’ha calculat que si tots els habitants del món tinguessim el nostre ritme de consum caldrien dos planetes per suportar-ho. Com a solució, el reciclatge ens ajuda a reduir el consum dels recursos naturals. A continuació us exposem alguns exemples.

-Els aproximadament 21 milions de tones de paper i cartró usats que s’han reciclat en els darrers 20 anys a Catalunya han evitat la tala d’uns 300 milions d’arbres, que ocuparien uns 500.000 ha.

-Les matèries primeres necessàries per a fabricar els envasos són recursos no renovables, com poden ser el petroli, el ferro, l’alumini,.. . A més, l’extracció d’aquests recursos i el transport fins a les fàbriques d’envasos té un gran consum d’energia que ens podem estalviar.