al contingut a la navegació Informació de contacte

Oberta la convocatòria d’ajuts de lloguer per a persones de 36 anys o més (MITMA)

Es poden demanar del 28 de juny al 18 de juliol de 2022

DILLUNS 27 JUNY 2022

A partir del 28 de juny l’Agència d’Habitatge de Catalunya obre el termini per demanar els ajuts de lloguer per a persones de 36 anys o més, que siguin titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús d’un habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya (MITMA).

Per accedir-hi, cal complir la resta de requisits de la convocatòria que són, entre altres:

  1. Tenir la residència legal a Catalunya
  1. Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els 22.548,67 € (2,831267 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.
  2. No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior als imports que estableixen les resolucions de convocatòria corresponents.
  3. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim 3 rebuts de lloguer pagats.
  4. Pagar el lloguer o preu de cessió per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació de la sol·licitud
  5. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la normativa al respecte
  6. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social.

La sol·licitud es pot presentar per internet a la web de l’Agència d’Habitatge de Catalunya o presencialment, demanant cita prèvia al Consell Comarcal de la Noguera al tel. 973 448 933.  

Aquestes subvencions tenen l’objectiu de facilitar l'accés i/o la permanència a l’habitatge a sectors de població en risc d'exclusió social.