al contingut a la navegació Informació de contacte

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones de la Noguera atén 174 persones durant el 2022

Sessió de formació en perspectiva de gènere per a personal de l'Administració Pública
Sessió de formació en perspectiva de gènere per a personal de l'Administració Pública

DIMECRES 08 FEBRER 2023

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Consell Comarcal de la Noguera ha atès durant l’any 2022 un total de 174 persones, entre elles 8 homes.  

Per atendre-les, el SIAD ha portat a terme 1.511 actuacions, com atenció personalitzada per abordar les diverses demandes de les persones usuàries, assessorament jurídic, atenció psicològica, informació sobre recursos laborals i formatius, i  derivacions a altres serveis de la comarca.

El SIAD és un servei que també atén i acompanya les víctimes de violència masclista en el seu procés de recuperació. Durant el 2022, 97 són les dones que s’han atès com a víctimes de violència masclista, a les quals s’ha ofert atenció psicològica, assessorament jurídic, i s’ha facilitat la informació necessària sobre els recursos i/o procediments per a iniciar la seva recuperació.

Als centres educatius de secundària de la Noguera ha impartit 68 tallers de sensibilització en perspectiva de gènere i prevenció de violències masclistes, i també 2 activitats formatives per a personal de l’Administració Pública sobre la importància de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques. 

Per la seva banda, el Servei d’Atenció Integral LGTBI (SAI) ha realitzat accions de sensibilització i de prevenció de la lgbtifòbia, i també accions de visibilització del col·lectiu LGBTI+. Als centres educatius han estat un total de 12.

Les atencions personalitzades han estat 21,  amb informació, orientació i assessorament sobre els drets de les persones LGBTI+  i d’atenció d’incidències i de possibles casos de discriminació o violència per raó d’orientació sexoafectiva, identitat de gènere o expressió de gènere.

El Consell Comarcal de la Noguera considera que és primordial continuar difonent el els serveis i prestacions del SIAD i el SAI per arribar al màxim nombre possible de persones usuàries que els puguin necessitar, i també continuar les activitats d’educació, sensibilització i visibilització entre tota la població de la Noguera.