al contingut a la navegació Informació de contacte

L’Oficina Comarcal per al Lloguer Social i Assessorament Energètic tramita 161 sol·licituds d'ajuts per pagar el lloguer durant el 2021

Gestiona les peticions de tots els municipis de la Noguera excepte les de Balaguer

DIMECRES 01 DESEMBRE 2021

Durant l’any 2021, l'Oficina Comarcal d’Habitatge per al Lloguer Social i Assessorament Energètic dels Serveis Socials del Consell Comarcal de la Noguera ha tramitat un total de 161 sol·licituds d'ajudes de lloguer social, que provenen dels diferents municipis de la Noguera, llevat de Balaguer, on aquests ajuts són gestionats per la Paeria.

Aquestes subvencions deriven de dues convocatòries diferents.

La primera, regulada per la Resolució TES/662/2020, de 9 de març, correspon a subvencions per al pagament del lloguer a persones de 65 anys o més en risc d’exclusió social. El termini per presentar les sol·licituds va ser del 6 de març al 30 d’abril de 2021, i se’n van registrar 10, de les quals 9 complien els requisits i van ser concedides amb un import total de 10.822,08 euros. Aquesta línia d’ajuts està convocada per l’Agència de l’Habitatge i el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

La segona, regulada per la Resolució TES/985/2021, de 7 d'abril, aprova les bases per a la concessió de subvencions per al pagament del lloguer per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social. El termini per demanar-les va ser del 27 de maig al 11 de juny de 2021, i es van tramitar 151 sol·licituds. Un total de 128 sol·licituds s’han resolt favorablement, 20 s'han desestimat per no complir algun dels requisits establerts en la convocatòria i 3 resten pendents de resolució. L’import concedit a data 30 de novembre és de 164.616,16 euros, que es pagaran a finals d'any. Aquesta línia d’ajuts està convocada per l’Agència de l’Habitatge, el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Fomento.

L’import total concedit per les subvencions gestionades per l’Oficina Comarcal d’Habitatge per al Lloguer Social i Assessorament Energètic del Consell Comarcal de la Noguera ha estat de 175.438,24 euros.

A més de gestionar les ajudes de lloguer social, l’Oficina tramita els informes d’exclusió residencial, informa i assessora sobre com mantenir la llar en unes condicions energètiques i de benestar adequades, orienta per millorar la gestió i l'eficiència energètica de les llars i per optimitzar els serveis d'electricitat, aigua i gas, i ajuda a entendre les factures de subministraments i les modalitats contractades.

Per contactar amb l'Oficina Comarcal d’Habitatge per al Lloguer Social i Assessorament Energètic de la Noguera, es pot fer a través del telèfon 973 448 933-ext. 1 dels Serveis Socials del Consell Comarcal de la Noguera o pel correu electrònic: sbonet@ccnoguera.cat.

També es pot accedir a més informació a la web:  https://www.ccnoguera.cat/serveis-socials/pobresa-inclusio-social/oficina-comarcal-lloguer-social-assessorament-energetic.