al contingut a la navegació Informació de contacte

Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

El SIAD de la Noguera és un servei de proximitat, públic i gratuït, que ofereix informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si s’escau, en relació amb l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits relacionats amb llur vida laboral, social, personal i familiar.

A més de donar resposta a la diversitat de necessitats i demandes d’informació de les dones, també estimula la participació en la seva vida social, cultural i econòmica, potencia els seus processos d’autonomia i contribueix a la sensibilització i detecció de situacions de discriminació i de violència masclista.

Des del SIAD s’estableixen canals de coordinació i col·laboració entre les diferents entitats, institucions, ajuntaments i associacions de la comarca i, si s’escau, fora d’aquesta.

Què ofereix

            Nivell individual

 • Informació, orientació i assessorament sobre els diferents recursos (laborals, formatius, personals, etc.) i serveis existents a la Noguera
 • Espai d’atenció personalitzada i d’escolta activa per abordar els casos de violència masclista i les situacions en la seva complexitat
 • Orientació i assessorament jurídic personalitzat sobre qualssevol tràmits o temes referents als drets de les dones
 • Atenció i suport psicològic personalitzat en les situacions de malestar emocional de les dones

            Nivell grupal

 • Tallers de temàtica diversa: perspectiva de gènere i igualtat d’oportunitats, violència masclista, relacions afectives i sexualitat, autoestima, etc.
 • Coordinació del Consell de Dones de la comarca
 • Suport tècnic a les associacions o grups de dones

            Nivell comunitari

 • Cursos, seminaris i tallers de formació de temàtica diversa
 • Actuacions de prevenció i sensibilització en matèria de violència masclista
 • Organització de xerrades sobre temes relacionats amb els drets de les dones
 • Campanyes de sensibilització social a través d’activitats emmarcades en les diades commemoratives: 8 de març, Dia Internacional de les Dones; 15 d’octubre, Dia Internacional de la Dona Rural; 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la violència envers les Dones 

Població a qui s’adreça

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones s’adreça a totes les dones de la Noguera, especialment les que pateixen situacions de violència masclista, i als ajuntaments, les associacions, entitats i col·lectius professionals que mostren sensibilització i/o treballen en l’àmbit de les dones. 

Dades de contacte

Consell Comarcal de la Noguera

Plaça de la Unió Catalanista, 1 | 25600 | Balaguer

Tel. 973 448 933 Ext. 1

Correu electrònic: siad@ccnoguera.cat

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres, de 8.00 h a 15.00 h

(Fora d’aquest horari, cal concertar cita prèvia)