al contingut a la navegació Informació de contacte

Què és el PLACI?

El PLACI és una eina de planificació estratègica que es posa a disposició dels ens locals en matèria d’acció comunitària i inclusió social.

L’Equip Tècnic d’Acció Comunitària Inclusiva de la Noguera (ETAC) és l’equip de treball especialitzat en acció comunitària que té l’encàrrec de potenciar la perspectiva comunitària en les polítiques, els serveis i accions orientades a la inclusió social en el territori. També treballa per generar espais comunitaris, de participació i transversals, entre l’administració, les entitats i la ciutadania, per promoure respostes conjuntes a les necessitats col·lectives.

En definitiva, té la missió de promoure els vincles i les relaciones humanes que s’activen en processos comunitaris i l’apoderament de col·lectius per millorar la qualitat de vida de les persones en el si de la comunitat i així afavorir la cohesió social.

Objectius generals

  • Enfortir els teixits comunitaris locals i les interaccions comunitàries entre les entitats, administracions i ciutadania per disminuir les desigualtats d’accés a les esferes d’inclusió social de les persones.
  • Incorporar la dimensió comunitària per la inclusió social a les polítiques de l’ens local amb la participació d'entitats, ciutadania i la resta d'agents del territori.
  • Alinear les diferents accions comunitàries que s’estan  duent  a  terme al territori per definir una estratègia d’intervenció comunitària consensuada per fer més eficients els processos de treball amb la comunitat.
  • Impulsar la mirada comunitària i d’inclusió social a les diverses accions que es desenvolupin al territori, amb l’aportació d’eines metodològiques i conceptuals.
  • Esdevenir una de les palanques de canvi i transformació del sistema del serveis socials a través de l'acció comunitària i la prevenció per enfortir la metodologia de treball comunitari.

 

Línies d’acció

-Suport a l’Associacionisme als municipis de la comarca, conjuntament amb

el Punt de Voluntariat de la Noguera.

 

-Suport als Serveis Socials de la Noguera.

 

-Suport, assessorament i acompanyament al desenvolupament del treball en xarxa i transversal i en la creació d’espais comunitaris en la comarca de la Noguera.

 

Població a qui s’adreça

Entitats, serveis, institucions i persones no associades de la comarca de la Noguera que participen en algun projecte o activitat comunitària i ciutadania en general.

 

Ubicació i contacte:

Equip tècnic d’Acció Comunitària

De dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Consell Comarcal de la Noguera

Plaça de la Unió Catalanista, 1- Balaguer

Tel. 973 448 933 - ext. 1 Serveis Socials

Correus electrònics: mgonzalez@ccnoguera.cat / asola@ccnoguera.cat