al contingut a la navegació Informació de contacte

Plans i mesures d’igualtat en el treball

L'Àrea d’Igualtat del Consell Comarcal de la Noguera desenvolupa la dinamització de polítiques d’igualtat de gènere als diferents municipis de la Noguera, amb l’objectiu d'impulsar estratègies que facilitin la plena igualtat d’oportunitats i de drets entre homes i dones de tota la comarca.

Amb aquest objectiu, el Consell Comarcal elabora i implementa diferents eines amb les quals poder assolir un model de ciutadania més igualitari, basat en el respecte i l’equitat. Aquestes eines són:

  • II Pla de polítiques de dones per a la ciutadania de la comarca de la Noguera, constituït com l’eix vertebrador de les polítiques d’igualtat de la comarca i que desenvolupa un paper clau en la implantació de polítiques d’igualtat comarcals.
  • I Pla d'igualtat intern del Consell Comarcal de la Noguera, concebut com l'eina de treball transversal per establir accions dirigides a promoure la igualtat en cadascun dels àmbits i serveis del Consell.

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i el Servei d’Atenció Integral LGBTI (SAI) són els dos serveis del Consell Comarcal adreçats a la ciutadania de la Noguera que contribueixen a desenvolupar una atenció directa a les dones i a les persones del col·lectiu LGTBI; són els serveis que s’ofereixen a la comarca per donar suport i assessorament davant de qualsevol situació de discriminació de gènere o violència que puguin estar patint aquestes persones. Alhora desenvolupen activitats de conscienciacio i sensibilitació per a fomentar relacions igualitàries, lliures de discriminacions i violències per raó de sexe o gènere.