al contingut a la navegació Informació de contacte

Banc de Productes de Suport de la Noguera

El Banc de Productes de Suport de la Noguera és un servei que proporciona productes de suport útils i necessaris per a les persones del territori amb discapacitat o dependència, o amb dificultats de mobilitat o de comunicació importants, siguin sobtades, transitòries o permanents, amb l’objectiu de millorar les capacitats, l’autonomia, la seguretat i l’accessibilitat de la persona afectada en el seu entorn i/o facilitar també la tasca de la persona cuidadora en les activitats de cura.

Destinataris/àries:

Són persones destinatàries del BPS les que estan empadronades en algun dels municipis de la comarca de la Noguera i es troben en situació de dependència instrumental per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària, ja sigui per manca d’autonomia física temporal o permanent, no es poden prestar aquests productes a persones mentre estiguin hospitalitzades o en un centre residencial.

Ubicació i cobertura:

A la seu del Consell Comarcal de la Noguera, amb cobertura a nivell comarcal.

Objectius generals:

 • Millorar la qualitat de vida de les persones en situació de dependència instrumental.
 • Mantenir o millorar l’autonomia personal de les persones i l’accessibilitat al seu entorn amb dependència i/o discapacitat.
 • Ampliar la cobertura dels productes de suport entre la població depenent del municipi.

Objectius específics:

 • Facilitar l’accés als productes de suport als col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat o en risc d’exclusió social de manera temporal.
 • Informar, orientar i assessorar les persones amb discapacitat o dependència sobre els productes de suport adequats, les solucions possibles i els recursos existents.
 • Sensibilitzar i fer divulgació a la població sobre l’accessibilitat de les persones amb discapacitat i/o dependència i la promoció de l’autonomia personal.
 • Prevenir complicacions en l’estat general de salut, com caigudes, lesions a la pell, etc.
 • Millorar la seguretat en l’entorn domiciliari.
 • Mantenir, millorar i/o recuperar el màxim nivell d’autonomia en les activitats de la vida diària.
 • Donar suport tecnològic a la persona cuidadora.
 • Facilitar a la persona cuidadora la tasca de cura i supervisió.
 • Prevenir el risc de lesions i l’aparició d’àlgies en la persona cuidadora.

Funcions:

 • Préstec de productes de suport i ajuts tècnics de caràcter temporal.
 • Assessorament i orientació sobre l’ús de productes prestats des del BPS per tal de millorar la qualitat i les condicions de vida al domicili de les persones.
 • Donar suport a les famílies que tenen cura de les persones afectades per algun tipus de dependència i/o discapacitat que utilitzen material del BPS.
 • Servei de transport, del material amb préstec, amb caràcter excepcional, sempre que es cregui oportú per part dels tècnics referents i que la situació de la persona beneficiària ho requereixi.
 • Supervisió i manteniment del material.
 • Adquisició, cessió i gestió de material d’ortopèdia de particulars, empreses i institucions.
 • Sensibilització i divulgació de la promoció de l’autonomia personal, donant a conèixer els diferents serveis i les ajudes existents al territori.