al contingut a la navegació Informació de contacte

Programa Milpeus Servei de Polseres QR

El Programa Milpeus Servei de Polseres QR consisteix a garantir a la persona usuària una cobertura d’assistència ràpida en cas d’emergència, en qualsevol lloc i les 24 hores del dia, mitjançant una polsera amb un codi QR que es pot escanejar des de qualsevol dispositiu mòbil o tauleta, i que permet l’accés a un espai personal on es pot identificar ràpidament la persona usuària i contactar amb les persones de referència i amb Emergències.

Els objectius són:

  • Afavorir que les persones vulnerables puguin sortir a l’exterior amb una major seguretat.
  • Contribuir a mantenir l’autonomia personal.
  • Facilitar una intervenció immediata davant de situacions d’accident, de desorientació o d’altres en què la persona pugui estar en risc.

Quins són els requisits:

La persona sol·licitant ha d’estar empadronada en algun dels municipis de la comarca de la Noguera i complir un dels requisits següents:

  • Ser major de 65 anys.
  • Tenir una discapacitat superior al 33%.

Què cal fer per sol·licitar-la?

Demanar hora per a la treballadora social a l’Ajuntament del seu municipi.