al contingut a la navegació Informació de contacte

Prevenció de conductes de risc

El programa de prevenció de conductes de risc ofereix un servei per tal de prevenir mitjançant accions i la intervenció de diversos professionals, el consum de drogues, alcohol i tabac, i a prevenir i/o potenciar la inclusió social de les persones amb drogodependència.

Objectius generals:

  • Incrementar les estratègies de protecció de la població davant del consum de drogues, amb la finalitat de reduir les repercussions negatives que pot produir en els àmbits personal, familiar i social.
  • Facilitar processos de suport i d’acompanyament per a la inserció comunitària a les persones afectades per drogodependències.

Objectius específics:

  • Facilitar informació adequada i indicada sobre les drogodependències tant a la població general com a col·lectius específics, mitjançant programes d’intervenció que propiciïn els canvis necessaris per evitar o minimitzar les drogodependències.
  • Fomentar la sensibilitat de la població envers la problemàtica de les drogodependències per tal de reduir l’estigmatització i la discriminació de les persones afectades i facilitar-los processos d’inserció social.
  • Treballar conjuntament amb altres xarxes de serveis implicades en aquest àmbit: sanitària, educativa, laboral, etc.

Persona de contacte: Sonakay Rozas - srozas@ccnoguera.cat

Horari: de dilluns a divendres de 8.00 hores a 14.00 hores.

Ubicació: Consell Comarcal de la Noguera, plaça de la Unió Catalanista, 1 – 25600 Balaguer.

Telèfon: 973 448 933 (Ext 1. Serveis Socials)