al contingut a la navegació Informació de contacte

Programa de joves en situació de vulnerabilitat

El Programa de joves en situació de vulnerabilitat consisteix a dotar els municipis amb centres on viuen nois i noies menors d’edat que han arribat a Catalunya fruit de processos migratoris sense cap familiar ni referent directe, de professionals que activin els potencials del territori i dels centres per reforçar-se mútuament, dotant-se de mecanismes que minimitzin els impactes no desitjats tant per al territori com per als centres on viuen els/les joves.

Objectius:

  • Fer aflorar potencialitats al territori per al seu desenvolupament, activant recursos existents en el territori.
  • Minimitzar els conflictes i impactes negatius de trencament de cohesió social.
  • Sensibilitzar la societat envers la inclusió social activa d’aquests nois i noies.
  • Desenvolupar dinàmiques de treball comunitari inclusiu i d’interrelació de xarxes social, laboral, salut, educació, esport, cultura...
  • Potenciar valors de gènere, civisme, relació intergeneracional, interculturalitat.