al contingut a la navegació Informació de contacte

Espai Estratègic d’Acció Comunitària

Per poder promoure accions comunitàries i inclusives que responguin a les necessitats reals dels diferents col·lectius i grups socials que coexisteixen a la comarca, cal un coneixement de la realitat per tal que els serveis públics puguin afrontar les noves demandes de la societat, i desencadenar processos de millora de les persones i de transformació del territori. Per poder obtenir aquesta informació i poder elaborar una estratègia d'intervenció comunitària conjunta i consensuada, hem creat l'Espai Estratègic d’Accció Comunitària de la Noguera, que té una estructura interdepartamental i està format per les Àrees Bàsiques de Salut de Balaguer, de Ponts i d'Artesa de Segre, pels Serveis Socials del Consell Comarcal de la Noguera, pel Servei Educatiu de la Noguera i per Salut Pública de la Noguera. Per poder dur-ho a terme, hem iniciat un procés comunitari a la Noguera que ha començat amb una Diagnosi Comunitària que està analitzant la realitat social, detectant les necessitats de la població i prioritzant les accions que hauran implementar els serveis adreçats a la ciutadania. Aquesta diagnosi és participativa i té en compte les opinions de l'ampli conjunt social, a través d'enquestes, d'entrevistes i de espais de participació.

 

  • Grups Motors (Balaguer, Artesa de Segre i Ponts)

 

Els Grups Motors són espais tècnics de treball, que es creen en cada una de les zones territorials que hem dividit la comarca de la Noguera per tirar endavant la Diagnosi Comunitària de la zona i que fa efectiva la coneixença de la realitat concreta de cada un dels set territoris de la comarca de la Noguera. En aquests grups hi participen responsables i/o coordinadors/es tècnics de cada departament, àrea o servei que actua al territori amb una mirada comunitària i d’una manera més operativa, dins la zona territorial concreta.

           Taules Territorials (Balaguer, Artesa de Segre i Ponts)

           Grups d’Impuls Polític (Balaguer, Artesa de Segre i Ponts)