al contingut a la navegació Informació de contacte

Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)

És el conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal. Aquest servei pot complementar-se amb altres modalitats d’atenció.

Objectiu:

Promoure una millor qualitat de vida de les persones usuàries, potenciant la seva autonomia personal i unes condicions adients de convivència en el seu propi entorn familiar i sociocomunitari.

Aquest servei inclou dos tipus d’ajudes:

  • Atenció a les necessitats de la llar: inclouen la neteja de la llar, fer el llit, fer el menjar i rentar la roba, entre d’altres.
  • Cura personal: la persona beneficiària rep ajuda per realitzar totes aquelles accions relacionades amb la cura personal, com la higiene, vestir-se i desvestir-se i repassar i cosir la roba d’ús personal, entre d’altres.

El Consell Comarcal de la Noguera presta aquest servei mitjançant conveni amb la Fundació Pere Mata.

  1. Social

Bases reguladores del SAD social 2020

2. Dependència

Llei de dependència