al contingut a la navegació Informació de contacte

Servei de Teleassistència (TAD)

El Servei de Teleassistència (TAD) és un servei per via telefònica pensat per a totes aquelles persones que vulguin disposar, les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, d'una resposta immediata en qualsevol situació d'emergència o de necessitat que en derivi.

Funcionament:

El servei de TAD permet a la persona usuària, amb un sistema fàcil d'operar, estar connectada permanentment a una central d'alarmes i entrar en contacte verbal amb un centre d'atenció atès per professionals amb capacitació per donar una resposta adequada a qualsevol tipus d'emergència, personalment o mobilitzant altres recursos humans i materials, propis de la persona usuària o existents en la comunitat.

El Consell Comarcal de la Noguera presta aquest servei mitjançant conveni amb l'empresa ASPID.

Persones usuàries:

S'adreça a persones amb un nivell d'autonomia limitat i amb dependència, a causa de l'edat o del seu estat físic, amb capacitat per a la utilització correcta del servei, que viuen soles o amb persones que no poden atendre-les de manera continuada i suficient.