El servei de transport adaptat del Consell Comarcal de la Noguera, és un transport accessible i/o assistit que té per objecte el trasllat a serveis socials especialitzats d’atenció diürna de persones amb discapacitat i persones grans amb dependència que no poden fer ús del transport ordinari perquè presenten dificultats de mobilitat (mobilitat reduïda) i/o necessitat d’acompanyant (barem d’acompanyament).

    Objectiu general:

    • Facilitar l’accés als serveis socials diürns d’atenció especialitzada de la Cartera de Serveis Socials a les persones amb discapacitat i/o persones grans amb dependència que presenten dificultats de mobilitat o necessitat d’acompanyament, així com persones grans amb diagnòstic de demència.