al contingut a la navegació Informació de contacte

Servei d’Atenció a la Immigració i a la Diversitat Cultural (SAID)

El Servei d’Atenció a la Immigració i la Diversitat  (SAID) és un servei comarcal que dona atenció, informació, suport en assessorament i orientació en matèria d’estrangeria i que s’ofereix des dels Ajuntaments de la nostra comarca.

La Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, obliga els ajuntaments a prestar aquests serveis de primera acollida i d’acollida especialitzada a les persones immigrades. A la Noguera, aquest servei s’ofereix des del Consell Comarcal, i ens desplacem a tots els municipis de la nostra comarca.

Objecte:

L’acollida de les persones nouvingudes  a  la  societat catalana, promocionant-ne la  integració  en  igualtat  d’oportunitats  i d’obligacions.

Persones destinatàries:

Les persones que recentment han fixat la seva residència a la comarca de la Noguera, o aquelles persones que malgrat que fa anys que hi viuen però, per motius diversos, no han realitzat un itinerari d’acollida i presenten encara mancances que dificulten la seva autonomia per desenvolupar‐se a la nostra societat (com per exemple aquelles persones que desconeixen les llengües oficials).

Accions:

 • Assessorament  i col·laboració amb els Serveis Socials d’Atenció Primària sobre  temes  relacionats  amb  població immigrant.
 • Orientació laboral i assessorament  jurídic
 • Millora de la  capacitat individual de les persones  immigrades, mitjançant programes d’alfabetització, coneixement de la llengua, sessions socioculturals.
 • Suport  i col·laboració amb els municipis en la  gestió del fet migratori (campanyes de sensibilització)
 • Servei de traducció i interpretació
 • Acollida individualitzada
 • Sessions d’acollida grupal
 • Permís de residència
 • Permís de treball
 • Reagrupament familiar
 • Arrelament social
 • Nacionalitat

Tramitació de les propostes municipals d’informe de:

 • Arrelament social
 • Habitatge adequat per al reagrupament familiar
 • Esforç d’integració per a la renovació de residències temporals
 • Habitatge adequat per renovació de residència

Accions de sensibilització:

 • Dia Mundial de la Diversitat Cultural
 • Contes del Món

Àrees d'actuació territorial:

Tota la comarca de la Noguera

Cal demanar cità prèvia al telèfon: 973 448 933

Servei d’Atenció a la Immigració i la Diversitat  (SAID)

Plaça de la Unió Catalanista, 1 - 25600 Balaguer