al contingut a la navegació Informació de contacte

Servei d’Atenció Sociocultural al Poble Gitano

Què és el Servei de Mediació Sociocultural?

La mediació sociocultural facilita el coneixement, la comprensió mútua i la cohesió social de les diferents cultures, en el nostre cas, de la comunitat gitana i la no gitana, per construir ponts d’entesa que evitin el conflicte o que el minimitzi, si hi sorgeix. El servei implementa mesures i accions que estiguin directament destinades a millorar la situació del poble gitano, i també promou l’accés de persones gitanes als diferents àmbits de participació de la comarca i assessora sobre els diferents recursos.

 Objectiu principal

Facilitar l’accés de la població gitana als diferents àmbits comunitaris de la comarca, sensibilitzar la resta de la població, donar a conèixer la cultura gitana, dinamitzar processos participatius de formació i dur a terme accions d’intervenció adequades per a cada àmbit (educació, habitatge, ocupació, etc.)

 Objectius específics

  • Millorar la imatge social del poble gitano per lluitar contra l’antigitanisme.
  • Contribuir a la detecció de necessitats socials de la població
  • Promoure actuacions de millora de l’ocupabilitat i de la inserció
  • Dissenyar accions concretes i integrades en cada àmbit d’intervenció.
  • Garantir la participació social del poble gitano.

Ubicació i contacte:

De dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Consell Comarcal de la Noguera

Plaça de la Unió Catalanista, 1- Balaguer

Tel. 973 448 933 - ext. 1 Serveis Socials