Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Obligatorietat, descripció i tramitació

SUPRESSIÓ DE L’EXEMPCIÓ DE L’OBLIGACIÓ DE FACTURACIÓ ELECTRÒNICA PER A LES FACTURES INFERIORS A 5.000,00 €

El Consell Comarcal de la Noguera a partir del dia 1 de gener del 2022 eliminarà l’exempció de l’obligació de facturació electrònica per a les factures d’import inferior a 5.000,00 €, és a dir, qualsevol factura independentment de l’import haurà de ser electrònica.

La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i de creació del registre comptable de factures en el sector públic, estableix que la presentació de factura electrònica és obligatòria per Societats Anònimes, Societats de Responsabilitat Limitada, persones jurídiques, Unions Temporals d’Empreses, entre d’altres.

 Aquesta llei va entrar en vigor el dia 15 de gener de 2015; transcorreguts 7 anys des de la seva entrada en vigor s’ha constat el bon funcionament de la facturació electrònica i els seus avantatges  i, per tant,  es considera ja necessari que totes les factures trameses al Consell Comarcal de la Noguera i al Consorci GAL tinguin el format electrònic per a tots els subjectes establerts en l’article 4 de la Llei 25/2013.

Us comuniquem que existeix un canal de suport de la facturació electrònica per a la ciutadania del Consorci AOC (Administració Oberta de Catalunya) mitjançant el seu centre de suport: https://www.aoc.cat/suport/ o al telèfon  900 90 50 90.

 

A continuació us fem un breu resum sobre la facturació electrònica i la seva tramitació:

QUÈ ÉS UNA FACTURA ELECTRÒNICA:

Una factura electrònica, factura digital, e-factura o factura telemàtica és l’evolució d’una factura en suport paper a suport electrònic i incorpora una signatura electrònica per tal de garantir la integritat de la informació que conté. En la Llei de mesures d'impuls de la societat de la informació es defineix com un document electrònic que compleix els requisits legalment i reglamentàriament exigibles a les factures i que, a més, en garanteix l'autenticitat de l’origen i la integritat del contingut, fet que permet atribuir la factura a l’obligat tributari emissor.

Es tracta d'un document que substitueix les tradicionals factures en paper i que conserva la mateixa validesa legal.

 

COM PUC GENERAR UNA FACTURA ELECTRÒNICA:

La factura electrònica és un fitxer informàtic generat en format factura-e i signat electrònicament.

A banda de generar factures electròniques emprant les solucions que us pugui proveir el proveïdor del programa de facturació que empreu i signar-les amb el vostre certificat digital o servei delegat a l’efecte, existeixen diverses plataformes per confeccionar les factures en aquest format, algunes gratuïtes i d’altres de pagament.

L’únic requisit és confeccionar les factures en el format factura-e i signat electrònicament, definit per l’Administració General de l’Estat i implantat al servei e-FACT del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya,  que és un arxiu XML amb una estructura definida.

COM ES POT FACTURAR ELECTRÒNICAMENT  

A través de la Seu Electrònica del Consell Comarcal de la Noguera (https://www.ccnoguera.cat/tramits/factura-electronica-1) podeu accedir al servei e-FACT del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya mitjançant el quan podeu presentar la factura electrònica  que prèviament haureu d’haver generat en aquest suport. Només heu d’accedir a aquest servei i utilitzar l’opció “Enviament de factures” i seguir els passos que se us indicarà allà mateix.

Una altra opció és fer-ho des de la majoria de les plataformes electròniques, les quals, a més de generar la factura, permeten realitzar l’enviament a la plataforma e-FACT de forma automàtica.

 

Document Actions