al contingut a la navegació Informació de contacte

Anunci d’aprovació de la llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos, exempts i no exempts de realitzar la prova de llengua catalana, nomenament del tribunal qualificador i data de la convocatòria del procés selectiu.