al contingut a la navegació Informació de contacte

Convocatòria per a la cobertura no definitiva per personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, d’un lloc de treball de secretaria de classe 3a adscrit al Servei d’Assistència Tècnica (SAT) del Consell Comarcal de la Noguera.