al contingut a la navegació Informació de contacte

Anunci d’aprovació de la llista definitiva de l’aspirant admès i exempt de realitzar la prova de llengua catalana, nomenament de la comissió avaluadora i data de la convocatòria del procés selectiu.