al contingut a la navegació Informació de contacte

Convocatòria i bases reguladores per a la provisió d’una plaça de tècnic/a administració general intervenció – tresoreria, amb caràcter de personal funcionari interí pel sistema de concurs-oposició, torn lliure i creació d’una borsa de treball.